Podujatie na Dni otvorených dverí TSK

Podujatie na Dni otvorených dverí TSK

Dňa 9.10.2023 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci Dňa otvorených dverí TSK uskutočnilo podujatie, ktorého úlohou bolo informovať o projekte „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.  Súčasťou podujatia boli dve prednášky  historika Mgr. Martina Vincurského z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, partnera projektu.

V prvom príspevku s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach a jeho budúce využitie“ hovoril o pôvodnom, ako aj o budúcom využití kaštieľa po rekonštrukcii, o nových expozíciách a o využití kaštieľa na muzeálne, ako aj na iné kultúrne, vzdelávacie a informačné aktivity.

Druhý príspevok s názvom „Od rečí k pogromom – Protižidovské konšpiračné teórie od stredoveku po súčasnosť“ je prednáška, ktorá je súčasťou projektu ako špeciálna aktivita zameraná najmä na školy. V nej sa prítomní dozvedeli okrem množstva zaujímavých informácií aj to, že konšpirácie nie sú aktuálne len dnes, ale boli tu s nami aj v minulosti.

Image

Podujatie malo za cieľ informovať o projekte na akcii, ktorá sa každoročne koná za účasti veľkého množstva návštevníkov z radov obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja rôznych vekových skupín.

Na podujatí bolo spomenuté, že projekt je podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z prostriedkov rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.