Draškovičov kaštieľ sa stal náleziskom archeologických artefaktov

Draškovičov kaštieľ sa stal náleziskom archeologických artefaktov

Pri rekonštrukcii jednej z najvýznamnejších historických pamätihodností v Čachticiach objavili archeológovia črepy váz, krčahov či kovových nástrojov. Archeologický objav stavbu nijak neobmedzí.

Objavené fragmenty dokazujú, že na mieste Draškovičovho kaštieľa stála v minulosti ešte iná stavba. „Úlomky môžeme podľa ich vzorovania zadatovať do 13. a 15. storočia. Pred kaštieľom tu teda mohol stáť napríklad nejaký majer,“ potvrdil archeológ Juraj Malec. Zároveň potvrdil, že archeologický objav neobmedzí rekonštrukciu kaštieľa, ktorú realizuje Trenčiansky samosprávny kraj. Tá má za úlohu kompletne zveľadiť túto národnú kultúrnu pamiatku pochádzajúcu zo 17. storočia.

Projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach bol úspešný v 1. výzve na predkladanie žiadostí o projekt v programe Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021, štátneho rozpočtu SR a rozpočtu TSK.

Súvisiace videá