Neváhajte nás
kontaktovať

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Trenčiansky samosprávny kraj

Projektový manažér:

Ing. Jana Vanková

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

jana.vankova@draskovicovkastiel.sk

032/6555415

0901 918 192

    Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
    Malinovského 826, 916 21 Čachtice