História vlastníctva Draškovičovho kaštieľa

História  Draškovičovho  kaštieľa  v  Čachticiach  sa  datuje  od  roku  1677 (v niektorých zdrojoch sa spomína aj rok 1668).  Kaštieľ bol vybudovaný  na  popud  chorvátskeho  šľachtica  Mikuláša Draškoviča, ktorý sa oženil s grófkou Barborou Drugethovou, vnučkou Alžbety Bátoriovej, a po ktorom nesie aj svoj názov.

Na začiatku 18. storočia budovu získali Forgáčovci (Forgách). Tí vlastnili kaštieľ najdlhšie  -  vyše  140  rokov. 

Poslednými majiteľmi bola rodina Čenkayová (Csenkey), ktorá kaštieľ kúpila v roku 1852 od Forgáčovcov (Forgách).

V 19. a začiatkom 20. storočia kaštieľ slúžil ako nocľaháreň nemajetnému obyvateľstvu, čo sa neblaho podpísalo na jeho stave.

História výstavby Draškovičovho kaštieľa

Objekt prešiel dvoma veľkými rekonštrukciami: v 50. rokoch 20. storočia, kedy boli odstránené bočné juhozápadné a severovýchodné krídla, ktoré boli v havarijnom stave a v 60. rokoch 20. storočia, kedy patril Jednote a vo veľkej časti objektu bola zriadená reštaurácia. Jednota mala v objekte 3 pohostinské prevádzky a v roku 1989 po zániku tejto funkcie pripadla budova Trenčianskemu múzeu v Trenčíne.

Obe tieto rekonštrukcie sú dodnes v hmote, ale hlavne v detailoch objektu čitateľné a výrazne sa podieľajú na celkovom interiérovom riešení kaštieľa.