Unikátnu historickú pamiatku pod legendami opradeným hradom kompletne zrekonštruujú

Unikátnu historickú pamiatku pod legendami opradeným hradom kompletne zrekonštruujú

Na obnovu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach využije Trenčianska župa okrem vlastných zdrojov aj prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. 

Projekt rekonštrukcie renesančného kaštieľa bol jedným z 19 úspešných projektov z celkovo 66 predložených žiadostí o grant. „Príprava projektu trvala niekoľko rokov. Som rád, že sa nám podarilo uspieť a časť rekonštrukcie kaštieľa môže byť financovaná z Finančného mechanizmu EHP. Celková obnova, vrátane nových expozícií a zriadenia kaviarne bude stáť približne 2,8 mil. eur. Z tejto sumy je 800 tis. príspevok zo spomínaného grantu. Vznikne tu napríklad turisticko-informačné centrum, ktoré pomôže rozvoju cestovného ruchu v Čachticiach a jeho okolí,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Nové expozície doplnia stály inventár múzea a budú rozmiestnené v celom priestore kaštieľa, vrátane suterénu. „V rámci expozícií sa zameriame na Alžbetu Báthoryovú, vinárstvo v Čachticiach, spolok Tatrín či dobové bývanie v kaštieľoch. Časť priestorov chceme využiť na prednášky, svadby či spoločenské udalosti,“ doplnil riaditeľ Trenčianskeho múzea, ktoré je partnerom projektu, Peter Martinisko. Okrem služieb turisticko-informačného centra a nových expozícií, vznikne v priestoroch Draškovičovho kaštieľa aj kultúrno-kreatívne centrum zamerané na muzeálno-pedagogické aktivity a kultúrne podujatia či odborné aktivity, a tiež kaviareň pre návštevníkov a turistov. Komplexná obnova kaštieľa by mala byť ukončená do 30. apríla 2024.

 

Súvisiace videá