Pozvánka na prednášku „…a tak obec sa zbavila aj posledného Žida“

Pozvánka na prednášku „...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida"

Milí priatelia,

pozývame vás na prednášku JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. s názvom
„...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida", ktorá sa uskutoční dňa 29.2.2024 o 17.00 hod. v Miestnom kultúrnom stredisku v Čachticiach.

Prednáška bude venovaná osudom židovskej komunity v Čachticiach v období druhej svetovej vojny, predovšetkým vo svetle dobovej protižidovskej legislatívy. Na príklade jednej obce ukáže, akým spôsobom sa v priebehu iba niekoľkých rokov najskôr plíživou a neskôr už otvorenou formou eliminovali občania, ktorí nepatrili k majorite. Prevažná väčšina židovských obyvateľov, narodených alebo žijúcich v prvých dekádach 20. storočia v Čachticiach, bola zavraždená v koncentračných táboroch.

Image

Po prezentácii bude prednáška verejne prístupná. Budeme iba radi, ak bude použitá v rámci hodín regionálnej výchovy alebo občianskej náuky ako pomocný materiál pre žiakov a študentov. História je síce učiteľkou života, ale niektoré jej časti sa nesmú opakovať.

Prednáška bola spracovaná a bude prezentovaná v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" a čerpá najmä z archívnych dokumentov Štátny archív v Trenčíne.

Ste srdečne vítaní!

Autor: Facebook Trenčianske múzeum