Prednášky na tému Dejiny židovskej komunity v regióne Čachtice – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín