Župa získala grant na obnovu Draškovičovho kaštieľa

Župa získala grant na obnovu Draškovičovho kaštieľa

Neskororenesančná čachtická pamiatka bude zrevitalizovaná aj vďaka zdrojom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Prepojením rôznych typov aktivít kaštieľ získa nielen nový šat ale aj obsah a poslanie.

Národná kultúrna pamiatka Draškovičov kaštieľ, pobočka Trenčianskeho múzea v Trenčíne, slúži v súčasnosti ako múzeum. Expozície sú venované nielen histórii Čachtíc, ale i spolku Tatrín či neslávne známej grófke Alžbete Báthory. Na obnovu kaštieľa získala župa grant vo výške 800 tisíc eur z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Viac ako 495 tisíc eur, ktorých prijímateľom je kraj, poputuje na komplexnú obnovu kaštieľa, jeho sprístupnenie a zatraktívnenie. Zvyšné financie vo výške takmer 305 tisíc eur sú určené pre Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré v kaštieli rozšíri expozíciu a doplní prvky pre slabozrakých a nevidiacich. Vznikne tu tiež turisticko-informačné centrum, kaviareň a kultúrno-kreatívne centrum, z dotácie sa pripravujú rôzne muzeálno-pedagogické aktivity. „V týchto dňoch finalizujeme podklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy na poskytnutie grantu. Keďže ide naozaj o náročnú obnovu významného kultúrneho dedičstva, kraj na ňu prispeje aj z vlastného rozpočtu sumou viac ako 1,38 milióna eur. Projekt plánujeme realizovať v rokoch 2021 – 2022,“ doplnila Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK.