Zmluva na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa podpísaná

Zmluva na revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa podpísaná

Neskororenesančný kaštieľ v Čachticiach, ktorý je jednou z pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne, čaká komplexná obnova. Župa na ňu získala grant vo výške 800 tisíc eur, viac ako 1,3 mil. eur poputuje z rozpočtu kraja.  

Projekt revitalizácie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach bude realizovaný v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ a spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. Správcom programu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, s ktorým bola uzavretá projektová zmluva. Za účelom spoločného cieľa v podobe obnovy kaštieľa podpísal Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske múzeum v Trenčíne partnerskú dohodu. Po skončení projektu získa národná kultúrna pamiatka nielen nový šat, ale najmä nový obsah a poslanie v podobe rozšírenia expozície a vzniku turisticko-informačného centra či kultúrno-kreatívneho centra v jej zrekonštruovaných priestoroch. Úvodná konferencia k projektu sa uskutoční on-line v pondelok 10. mája 2021.