Technický prevádzkovateľ

Stránky projektu Draškovičovho kaštieľa sú tvorené open-source systémom WordPress spoločnosťou AdVision solutions s.r.o., ktorá je zároveň technickým prevádzkovateľom v zmysle prevádzkovania hostingu a vlastníctva domény.

Správca obsahu

Správcom obsahu stránok projektu Draškovičovho kaštieľa je:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A,
911 01 Trenčín

Obsah webových stránok www.draskovicovkastiel.sk informuje návštevníkov o činnosti a aktivitách projektu Draškovičovho kaštieľa, podáva návštevníkom informácie o možnostiach vybavenia príslušnej agendy spadajúcej do kompetencie projektu Draškovičovho kaštieľa. Stránka www.draskovicovkastiel.sk poskytuje taktiež informácie pre turistov a návštevníkov regiónu.

Obsahy článkov za jednotlivé oblasti sú spracované zodpovednými pracovníkmi príslušných odborov.

Prípadné pripomienky prosím posielajte na info@draskovicovkastiel.sk