Prehlásenie o prístupnosti

Webová stránka www.draskovicovkastiel.sk spĺňa základné štandardy prístupnosti.

Webová stránka je vytvorená s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webová stránka je definovaná v relatívnych jednotkách a jej elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Textové súbory na tejto webovej stránke sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formáte .docx a .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame používať Adobe Reader.

Z archívnych dôvodov sa môžu na webovej stránke vyskytovať textové súbory vo formáte .rtf, avšak nové textové súbory sa v tomto formáte už nebudú zverejňovať. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované vo formáte .xlsx, prípadne vo formáte .csv. Z archívnych dôvodov sa môžu na webovej stránke vyskytovať tabuľkové súbory vo formáte .xls.

Grafické súbory sa na webovej stránke zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou kontaktujte info@draskovicovkastiel.sk