Prednášky na tému Dejiny židovskej komunity v regióne Čachtice – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín

Prednášky na tému Dejiny židovskej komunity v regióne Čachtice – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín

Počas dvoch dní 14.12.2022 a 16.12.2022 sa na Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne konali dve prednášky historika Mgr. Martina Vincurského z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, partnera projektu. Prvá z prednášok s názvom „Príchod a prítomnosť Židov na Považí v stredoveku“, sa konala 14.12.2022 a zúčastnili sa jej študenti 1.B a Kvinty.

Študenti sa dozvedeli o tom, kedy a ako na naše územie prichádzali Židia už od ranného stredoveku a aké zákony sa ich v stredovekom Uhorsku týkali. Tiež sa podrobnejšie dozvedeli o tom, aké sú prvé písomné zmienky o prítomnosti  Židov v regióne Považia, a to približne v oblasti od Trnavy po Trenčín.

Druhá prednáška niesla názov „Od rečí k pogromom. Protižidovské konšpiračné teórie od stredoveku po súčasnosť“. Počas nej Mgr. Vincurský študentom 3.A a 3.B  porozprával o troch najrozšírenejších konšpiračných teóriách spojených so Židmi, ktoré majú pôvod v stredoveku (rituálne vraždy, znesväcovanie hostií, otrávenie studní). Prezentácia sledovala ich vývoj až po 21. storočie so špeciálnym zreteľom na to, ako sa v čase menil postoj autorít (mestských či štátnych), ktoré sa takýmito obvineniami mierenými proti Židom, museli zaoberať. Zároveň sa dozvedeli viacero konkrétnych, často žiaľ tragických príkladov jednak z európskych dejín, ale najmä z našej vlastnej histórie. Prednášky sú jednou z aktivít projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, ktorý bol podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na pokračovanie prednášok pre školy i pre verejnosť sa môžeme tešiť  aj v roku 2023.