O komplexnej obnove Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach budeme hovoriť naživo

O komplexnej obnove Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach budeme hovoriť naživo

Konferencia o revitalizácii národnej kultúrnej pamiatky sa uskutoční v pondelok 10. mája 2021 od 10.00 h prostredníctvom online platformy ZOOM.

Ide o jednu z aktivít projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“, ktorá je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Registrácia na konferenciu je bezplatná, počet miest jej sledovateľov je však limitovaný stovkou účastníkov. Tí môžu počas nej písomne klásť otázky. Konferencia bude tlmočená aj do anglického jazyka, pri vstupe do konferenčnej miestnosti si účastník vyberie, v akom jazyku si konferenciu vypočuje. Záznam z nej bude po skončení zverejnený.

Pozvánku a program konferencie nájdete v priloženom dokumente.