Festival židovskej kultúry 2023

Festival židovskej kultúry 2023

Trenčianske múzeum v Trenčíne bolo súčasťou programu Festivalu židovskej kultúry v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa konal v dňoch 15.6. – 18.6.2023.

Oficiálnou súčasťou programu festivalu boli aj dve prednášky  historika Mgr. Martina Vincurského z Trenčianskeho múzea v Trenčíne, partnera projektu. Prvá prednáška „Od rečí k pogromom – protižidovské konšpiračné teórie od stredoveku po súčasnosť“ zaznela o 8:00 na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom pre žiakov školy, ako aj pre ľudí z radov verejnosti.

Druhá prednáška s názvom „Príchod a prítomnosť Židov na Považí v stredoveku“ bola sprievodným programom vernisáže k výstave poštových známok zo súkromnej zbierky izraelského zberateľa Jochanana Schwarza. Prednáška, ako aj vernisáž a výstava sa konala v priestoroch Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom, ktoré je pobočkou Trenčianskeho múzea v Trenčíne, partnera projektu.

Súvisiace videá

Autor: Trenčianske múzeum v Trenčíne