DO NOT HESITATE
TO CONTACT US

The Self-Governing Region of Trenčín

Project manager:

Ing. Jana Vanková

The Self-Governing Region of Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

jana.vankova@draskovicovkastiel.sk

032/6555415

0901 918 192

The Museum of Trenčín

The Podjavorinské Museum in Nové Mesto nad Váhom

Bc. Samuel Rybnikár

info@draskovicovkastiel.sk

0901 918 828

www.muzeumtn.sk

    Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
    Malinovského 826, 916 21 Čachtice