Vizualizácie kaštieľa po rekonštrukcii

Vizualizácia 1
Zdroj: akad. arch. Jozef Mravec