Draškovičov kaštieľ 1938 - 1959

Časť fasády južného krídla kaštieľa na fotografii z roku 1938

Časť fasády južného krídla kaštieľa na fotografii z roku 1938.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava.

Východná časť južného krídla pred obnovou v roku 1951.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 574/1, autor Podhorský.

Západná časť južného krídla a torzo juhozápadného krídla pred obnovou v roku 1951.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 574/2, autor Podhorský.

Severná fasáda južného krídla počas obnovy v roku 1954.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 3675/8b, autor Švéda.

Južná fasáda južného krídla, západná časť. V krajnej osi dole malý otvor, hore dverný otvor smerujúci do vtedy už zbúraného juhozápadného krídla, v blízkosti stopy po strhanom murive.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 3906/8, rok 1955, autor Cidlinská.

Východná nanovo vymurovaná časť južného krídla, s betónovým murivom suterénu, nový nedokončený krov.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 1234, rok 1955, autor Kedro.

Severná fasáda južného krídla a východná fasáda severozápadného krídla počas opravy.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 4375/3, rok 1955, autor Kedro.

Západná fasáda severozápadného krídla počas opravy.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 3906/7, rok 1955, autor Cidlinská.

Južné krídlo, 2. poschodie, nové konštrukcie a nové stropy nad miestnosťami.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 1239, rok 1955, autor Kedro.

Západná fasáda severozápadného krídla a západná časť južného krídla počas obnovy v roku 1957.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 3 487, rok 1957, autor Ruttk.

Západná časť južného krídla počas obnovy v roku 1957.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 3 489, rok 1957, autor Ruttk.

Západná časť južného krídla pravdepodobne v roku 1958, obnova fasády.

Zdroj: Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom.

Rizalit južného krídla po obnove v roku 1959. Nástupný priestor zatiaľ bez úpravy.

Zdroj: Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava, č. neg. 7 880/9, autor Jursa.